ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών

 Όλα τα φυτά, όσο διαφορετικά και αν φαίνονται, αποτελούνται από τρία βασικά μέρη: τη ρίζα, τον βλαστό και τα φύλλα.
 1  Η ρίζα βρίσκεται συνήθως κάτω από το έδαφος και στηρίζει το φυτό. Απορροφά νερό και θρεπτικές ουσίες που είναι διαλυμένες σε αυτό.
 2  Ο βλαστός είναι το κύριο μέρος του φυτού, η «ραχοκοκκαλιά» του, και αποτελεί τη συνέχεια της ρίζας. Από το σώμα του εκφύονται τα φύλλα και τα άνθη. Περιέχει μικρούς «σωλήνες», μέσα από τους...

οποίους μεταφέρεται το νερό που έχει απορροφήσει η ρίζα μέχρι τα φύλλα.
● Τα φυτά που έχουν χαμηλό ύψος και μαλακό βλαστό ονομάζονται πόες, ενώ τα ψηλό­τερα, που έχουν σκληρό βλαστό, λέγονται θάμνοι και δέντρα. Στους θάμνους και στα δέντρα ο βλαστός ονομάζεται κορμός.
 3  Τα φύλλα έχουν διάφορα σχήματα (μοιάζουν με λόγχη, καρδιά, βελόνα, παλάμη, κύ­μα κ.ά.). Χρησιμοποιούν το νερό με τις θρεπτικές ουσίες που μεταφέρει ο βλαστός για να ετοιμάσουν την τροφή του φυτού. Καθοριστική σε αυτό είναι η βοήθεια του ήλιου και του αέρα.
   Η ρίζα, ο βλαστός και τα φύλλα συνεργάζονται αρμονικά για να ζήσει και να αναπτυχθεί το φυτό.
● Η ρίζα μοιάζει με την άγκυρα του πλοίου: Όπως εκείνη πέφτει στον βυθό και το κρατά σταθερό, έτσι και η ρίζα μπαίνει στο χώμα και κρατά το φυτό στη θέση του.
● Ο βλαστός μεταφέρει τις ουσίες από τη ρίζα προς τα φύλλα όπως ένα φορτηγό ή ένα ασανσέρ.
● Τα φύλλα είναι η «κουζίνα» του φυτού. Μοιάζουν με εργαστήριο μαγειρικής ή ζαχαρο­πλαστικής, όπου ανακατεύουμε τα υλικά για να φτιάξουμε ένα φαγητό ή ένα γλυκό. Στα φύλλα ενώνονται διαφορετικά υλικά για να παρασκευαστεί η τροφή του φυτού.

Πηγή: Ποδήλατο


Τα βασικά μέρη ενός φυτού είναι: 
  • Τα φύλλα
  • Ο βλαστός
  • Η ρίζα
1) Η ρίζα

- Σκέψου ποιος είναι ο ρόλος της ρίζας σε ένα φυτό. Σε τι χρησιμεύει;

Η ρίζα του φυτού βρίσκεται συνήθως κάτω από το έδαφος. Ο ρόλος της είναι: 
α) να στηρίζει το φυτό
β) να απορροφά νερό και θρεπτικές ουσίες από το έδαφος
γ) να αποθηκεύει θρεπτικά συστατικά
   Ορισμένα φυτά έχουν εναέριες ρίζες που τους βοηθούν να αναρριχώνται σε πέτρες, άλλα φυτά ή κτίρια. Ένα τέτοιο φυτό είναι ο κισσός.
   Η ρίζα του φυτού, όπως και να τοποθετήσουμε το φυτό, στρέφεται πάντοτε προς τα κάτω, προς το κέντρο της Γης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θετικός γεωτροπισμός
2) Ο βλαστός
- Ποια η χρησιμότητα του βλαστού; 
   Ο βλαστός βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Αποτελεί το κύριο μέρος του φυτού. Αναπτύσσεται πάντα προς τα επάνω (εκτός από τα έρποντα φυτά). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αρνητικός γεωτροπισμός
Ο βλαστός: 
α) στηρίζει το φυτό
β) μεταφέρει νερό και θρεπτικές ουσίες από τη ρίζα προς τα φύλλα, αλλά και από ένα σημείο του φυτού σε ένα άλλο
γ) σε αυτόν βγαίνουν τα φύλλα και τα άνθη
δ) σε κάποια φυτά αποθηκεύει θρεπτικές ουσίες ή και νερό (π.χ. κάκτος)
   Κάποια φυτά έχουν υπόγειους βλαστούς που λειτουργούν ως αποθηκευτικοί χώροι. 
3) Τα φύλλα
   Τα φύλλα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του φυτού γιατί σε αυτά πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση, που εξασφαλίζει στο φυτό την τροφή του.
Το φύλλο αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 
α) το μίσχο
β) το έλασμα
γ) τα νεύρα
Υπάρχουν φύλλα διαφόρων σχημάτων: 
Και τα φύλλα έχουν… στόματα

   Στην επιφάνεια των φύλλων υπάρχουν μικροσκοπικά ανοίγματα, τα στόματα, που επιτρέπουν:

α) την πρόσληψη αερίων από την ατμόσφαιρα (οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα)
β) τη διαφυγή αερίων προς την ατμόσφαιρα.

   Στόματα μπορούν να υπάρχουν και στο πάνω και στο κάτω μέρος του φύλλου. Στα περισσότερα όμως φύλλα τα στόματα βρίσκονται στο κάτω μέρος.
   Έχει υπολογιστεί ότι στο κάτω μέρος ενός φύλλου υπάρχουν 19.000 στόματα σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχουν 5.000 στόματα σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό.

Τι προσφέρουν τα φυτά στον άνθρωπο:
l      Τροφή
l      Οξυγόνο
l      Καύσιμη ύλη
l      Παραγωγή χαρτιού
l      Παραγωγή επίπλων και άλλων ξύλινων αντικειμένων
l      Παρασκευή φαρμάκων
l      Παρασκευή αρωμάτων
l      Παρασκευή ρούχων (βαμβακερά και λινά υφάσματα)

Πηγή: Παιδίον Τόπος


Πηγή: Φωτόδεντρο