ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Ο τρωικός πόλεμος (επανάληψη)

Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης


Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης
Εξάσκηση

Πηγή: Θ.Τσαγγοπούλου

Πηγή: Θ.Τσαγγοπούλου

Πηγή: sch.gr/vaskitsios

Πηγή: sch.gr/vaskitsios

Πηγή: Ηλ. Ηλιάδης