ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Kεφ. 32.Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Νοηματική γλώσσα

Μία από τις βασικότερες ανάγκες μας είναι η επικοινωνία και όχημά της ο λόγος.

Όταν όμως τα πράγματα δεν μπορούν να λεχθούν με λόγια; 
Τότε καταφεύγουμε σε μια πρωταρχική μορφή επικοινωνίας, τη γλώσσα του σώματος. 
Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της...