ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 10,100,1000

Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με:

  • το 10 -->  συμπληρώνω σε αυτόν ένα μηδενικό
                 πχ: 23 x 10 = 230
  • το 100 -->  συμπληρώνω σε αυτόν δύο μηδενικά....
                 πχ: 23 x 100 = 2.300
  • το 1.000 -->  συμπληρώνω σε αυτόν τρία μηδενικά
                 πχ: 23 x 1.000 = 23.000
Όταν διαιρώ έναν αριθμό με:
  • το 10 -->  τον γράφω χωρίς ένα μηδενικό
                 πχ: 1.500 : 10 = 150
  • το 100 -->  τον γράφω χωρίς δύο μηδενικά
                 πχ: 1.500 : 100 = 15
  • το 1.000 -->  τον γράφω χωρίς τρία μηδενικά
                 πχ: 5.000 : 1.000 = 5
Δηλαδή:
  1. Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό επί 10, 100, 1.000 συμπληρώνω στον αριθμό τα μηδενικά που έχει το 10, το 100 ή το 1.000 (δηλαδή ένα, δύο ή τρία).
  1. Όταν διαιρώ έναν αριθμό (διαιρετέο) διά 10, 100, 1.000 σβήνω από το διαιρετέο τόσα μηδενικά, όσα έχει ο διαιρέτης, δηλαδή ένα, δύο ή τρία.

Δεν ξεχνώ: ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.

Ασκήσεις
Κλικ πάνω στις εικόνες

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΙΨΗΦΙΟΥ ΜΕ 10, 100
Αποτέλεσμα εικόνας για πολλαπλασιασμος και διαιρεση με το 10, 100 και 1000
Μπορείς να περάσεις απέναντι: Κλικ εδώ