ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 9 - Τα γράμματα Βοηθητικές ερωτήσεις για το μάθημα: «Τα γράμματα»  
  1. Με ποια θέματα ασχολούνται οι ποιητές την αρχαϊκή εποχή; 
  2. Τι είναι η διδακτική ποίηση;
  3. Ποιος έγραψε διδακτική ποίηση και  ποιο έργο του είναι γνωστό;
  4. Τι γνωρίζεις για τη λυρική ποίηση; 
  5. Ποιους λυρικούς ποιητές ξέρεις;
  6. Με τι ασχολούνταν οι φιλόσοφοι ;
  7. Πώς άρχισε να δημιουργείται η ιστορία;