ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Παλαιολιθική εποχή
Εικονική περιήγηση στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής

Πηγή: Άγγ. Χαραλάμπους

Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης
Εξάσκηση

Πηγή: Ηλ. Ηλιάδης

Πηγή: sch.gr//tsimoulis
Πηγή: Χ. Διαμαντής
Ερωτήσεις