ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Μέτρηση μάζας

Για να μετράμε το βάρος, χρησιμοποιούμε τα κιλά, τα γραμμάρια και τους τόνους,ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε να μετρήσουμε.
Η μικρότερη μονάδα μέτρησης είναι το γραμμάριο.
Το γραμμάριο είναι το...

1/1000(ένα χιλιοστό) του κιλού ή 0,001 κ.

1.000 γραμμάρια = 1 κιλό
1.000 κιλά = 1 τόνος
1 κιλό=1.000 γραμμ.
Γι' αυτό το κιλό λέγεται και χιλιόγραμμο
1 τόνος=1.000 κιλά

Το βάρος μπορώ να το γράψω με πολλούς τρόπους:
π.χ. τρία κιλά και 200 γραμμάρια = 3.200 γραμμ. = 3κ.200γραμμ.= 3,2 κ.
  • Όταν ζυγίζουμε ελαφριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τα γραμμάρια.

Π.χ: Η γόμα ζυγίζει 70 γραμμάρια.


  • Όταν ζυγίζουμε βαριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τα κιλά. 
Π.χ: Ο Αποστόλης ζυγίζει 27 κιλά.
  • Και όταν ζυγίζουμε πολύ βαριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τους τόνους. 
Π.χ.: Το αυτοκίνητο μας ζυγίζει 2 τόνους.

Προσοχή:
Δε μπορώ να κάνω πράξεις με αντικείμενα που έχουν διαφορετική μονάδα μέτρησης!
Δηλαδή δε μπορώ να προσθέσω ή αφαιρέσω κιλά με  γραμμάρια, μπορώ όμως να προσθέσω και να αφαιρέσω γραμμάρια με γραμμάρια, κιλά με κιλά και τόνους με τόνους.

Π.χ.:

Αγόρασα από τη λαϊκή αγορά 300 γραμμάρια φράουλες, 600 γραμμάρια μούσμουλα, 1 κιλό μπανάνες και 2 κιλά μήλα. Πόσα γραμμάρια ζύγιζαν όλα τα φρούτα μαζί.

Είναι λάθος να πω: 300 + 600+ 1 + 2 = 903 γραμμάρια

Πρέπει να μετατρέψω τη μάζα όλων των φρούτων σε γραμμάρια. 

Γι' αυτό λέω:

300 γραμμάρια φράουλες  = 300 γραμμάρια φράουλες
600 γραμμάρια μούσμουλα = 600 γραμμάρια μούσμουλα
1.000 γραμμάρια μπανάνες = 1 κιλό μπανάνες
2.000 γραμμάρια μήλα = 2 κιλά μήλα

Άρα:  2.000 + 1.000 + 600 + 300 = 3.900 γραμμάρια   ----> Σωστό