ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Δεκαδικά κλάσματα

Έχουμε μάθει ότι:
 10 χιλιοστά είναι ίσα με 1 εκατοστό
 10 χιλ. = 1 εκ.....


Επίσης:
10 εκατοστά είναι ίσα με 1 δέκατο
 10 εκ = 1 δεκ.
και
10 δέκατα είναι ίσα με 1 μέτρο   10 δεκ. = 1 μ.image

Για να κάνουμε μετατροπές μεταξύ μέτρων, δέκατων, εκατοστών και χιλιοστών σκέφτομαι με τη βοήθεια της παρακάτω γραμμής:
image

  • Πχ: Θέλω να μετατρέψω 3 μέτρα σε δέκατα: 3 μ. = _____ δεκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα δέκατα.
Άρα ακολουθώ τα πράσινα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.
Λέω 10 = 30. Συνεπώς 3μ. = 30 δεκ.  • Πχ: Θέλω να μετατρέψω 3 μέτρα σε εκατοστά: 3 μ. = _____ εκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα χιλιοστά.
Άρα ακολουθώ τα πράσινα βελάκια και κάνω δύο πηδηματάκια.
Λέω 10 =30 και 30 x 10 = 300 (ή x 100 =300). Συνεπώς 3μ. = 300 εκ.  • Πχ: Θέλω να μετατρέψω 300 εκατοστά σε δέκατα: 300 εκ.  = _____ δεκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα εκατοστά στα δέκατα.
Άρα ακολουθώ τα γαλάζια βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.
Λέω 300 : 10 = 30. Συνεπώς 300 εκ. = 30 δεκ.  • Πχ: Θέλω να μετατρέψω 4.000 χιλιοστά σε μέτρα: 4.000 χιλ.  = _____ μ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα χιλιοστά στα μέτρα.
Άρα ακολουθώ τα γαλάζια βελάκια και κάνω τρία πηδηματάκια.
Λέω 4.000 : 10 = 400 και 400 : 10 = 40 και 40 : 10 =4  4.000 : 1.000 = 4).
Συνεπώς 4.000 χιλ. = 4 μ.


Δεκαδικά Κλάσματα

Δεκαδικά Κλάσματα λέμε τα κλάσματα με παρονομαστή 10, 100 ή 1.000.  

πχ:imageδηλαδή 2 δέκατα, 3 εκατοστά και 5 χιλιοστά.

Αν τώρα θέλω να κάνω μετατροπές σε δεκαδικά κλάσματα υπάρχει ένας εύκολος τρόπος!

Παράδειγμα 1ο:
Θέλω να μετατρέψω τα 30 εκατοστά σε δέκατα: 30 εκ.= ____ δεκ.
-->
Σβήνω ένα μηδενικό από τον παρονομαστή και ένα μηδενικό από τον αριθμητή.
image
-->
image
Παράδειγμα 2ο:
Θέλω να μετατρέψω τα 300 χιλιοστά σε δέκατα: 300 χιλ.= ____ δεκ.
-->
Σβήνω δύο μηδενικά από τον παρονομαστή και δύο μηδενικά από τον αριθμητή.
image
-->
image

Μπορώ όμως να κάνω και το αντίστροφο!
Θέλω να μετατρέψω τα 5 δέκατα σε χιλιοστά: 5 δεκ. = _____ χιλ.
-->
Τότε βάζω δύο μηδενικά στον παρονομαστή και δύο μηδενικά στον αριθμητή.
image
-->
image
ΠροσοχήΓια να προσθέσω δεκαδικά κλάσματα θα πρέπει να έχουν ίδιο παρονομαστή.
 Πχ:


image

Διαφορετικά πρέπει να κάνω τις μετατροπές.
 Πχ:
image