ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

33. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100 , 1.000


Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με: 
  • το 10 -->  συμπληρώνω σε αυτόν ένα μηδενικό

                 πχ: 23 x 10 = 230

  • το 100 -->  συμπληρώνω σε αυτόν δύο μηδενικά

                 πχ: 23 x 100 = 2.300

  • το 1.000 -->  συμπληρώνω σε αυτόν τρία μηδενικά

                 πχ: 23 x 1.000 = 23.000

 

Όταν διαιρώ έναν αριθμό με:

  • το 10 -->  τον γράφω χωρίς ένα μηδενικό

                 πχ: 1.500 : 10 = 150

  • το 100 -->  τον γράφω χωρίς δύο μηδενικά

                 πχ: 1.500 : 100 = 15

  • το 1.000 -->  τον γράφω χωρίς τρία μηδενικά

                 πχ: 5.000 : 1.000 = 5
Δηλαδή:

  1. Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό επί 10, 100, 1.000 συμπληρώνω στον αριθμό τα μηδενικά που έχει το 10, το 100 ή το 1.000 (δηλαδή ένα, δύο ή τρία).

  1. Όταν διαιρώ έναν αριθμό (διαιρετέο) διά 10, 100, 1.000 σβήνω από το διαιρετέο τόσα μηδενικά, όσα έχει ο διαιρέτης, δηλαδή ένα, δύο ή τρία.


Δεν ξεχνώ: ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.ΕΞΑΣΚΗΣΗ:

Κάνε κλικ στο start για να ξεκινήσεις 
Επίλεξε ένα από τα τρία επίπεδα δυσκολίας 
Πέρνα στην απέναντι όχθη του ποταμού .Πήδα πάνω στους κορμούς των δέντρων με την μαθηματική πράξη που είναι ίση με τον αριθμό της πινακίδας που κρατάει το άλλο παιδάκι. Πρόσεχε γιατί το κόμμα έχει τη θέση της τελείας (παράδειγμα το 9,000 είναι 9.000) 
(Παίξε  πατώντας  σε μία από τις τρεις εικόνες