ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο (γραμματική)
    
Θηλυκά ουσιαστικά σε –η

Θηλυκά  ισοσύλλαβα  σε – η

Ενικός αριθμός
Ονομαστική
η φωνή
η μάχη
η θύμηση
Γενική
της φωνής
της μάχης
της θύμησης
Αιτιατική
τη φωνή
τη μάχη
τη θύμηση
Κλητική
- φωνή
- μάχη
- θύμηση
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
οι φωνές
οι μάχες
οι θύμησες
Γενική
των φωνών
των μαχών
-
Αιτιατική
τις φωνές
τις μάχες
τις θύμησες
Κλητική
- φωνές
- μάχες
- θύμησες

Τα ισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά σε –η χωρίζονται σε οξύτονα, παροξύτονα και προπαροξύτονα.
.
Τα περισσότερα οξύτονα θηλυκά σε –η σχηματίζουν κανονικά τη γενική πληθυντικού.
π.χ. των φωνών, των αλλαγών

Από τα παροξύτονα μερικά μόνο σχηματίζουν γενική πληθυντικού και κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα.
π.χ. η ανάγκη – των αναγκών, η τέχνη – των τεχνών

Τα προπαροξύτονα δε σχηματίζουν γενική πληθυντικού.

Θηλυκά  αρχαιόκλιτα  ή  ιδιόκλιτα σε –η

Λέγονται αρχαιόκλιτα επειδή σε ορισμένες πτώσεις ακολουθούν τον αρχαίο τρόπο κλίσης. Αυτά είναι παροξύτονα ή προπαροξύτονα και κλίνονται ως εξής:

Ενικός αριθμός
Ονομαστική
η τάξη
η έκπληξη
Γενική
της τάξης, τάξεως
της έκπληξης, εκπλήξεως
Αιτιατική
την τάξη
την έκπληξη
Κλητική
- τάξη
- έκπληξη
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
οι τάξεις
οι εκπλήξεις
Γενική
των τάξεων
των εκπλήξεων
Αιτιατική
τις τάξεις
τις εκπλήξεις
Κλητική
- τάξεις
- εκπλήξεις

Τα παροξύτονα ιδιόκλιτα θηλυκά σε –η τονίζονται σε όλες τις πτώσεις και των δύο αριθμών όπου τονίζονται και στην ονομαστική του ενικού αριθμού.
π.χ. η τάξη – της τάξεις – οι τάξεις – των τάξεων.

Τα ιδιόκλιτα θηλυκά σε –η σχηματίζουν τη γενική του ενικού με δύο τρόπους: και σε –ης και σε –εως.
π.χ. της τάξης και της τάξεως

Τα προπαροξύτονα ιδιόκλιτα ουσιαστικά σε –η κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή στη γενική τουενικού με κατάληξη –εως και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.
π.χ. η άποψη, της άποψης και της απόψεως,
οι απόψεις, των απόψεων, τις απόψεις Ασκήσεις
   1.  Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Οριστική
Συνοπτική Προστακτική
Ενεστώτας
Αόριστος
β΄ ενικός
β΄ πληθυντικός
χάνομαιστρώνομαιντύνομαικοιμάμαικρατιέμαιδροσίζομαιξεκουράζομαι2.  Να σχηματίσεις τον ενεργητικό και παθητικό αόριστο των παρακάτω ρημάτων στο ίδιο πρόσωπο.

Ενεστώτας
Ενεργητικός αόριστος
Παθητικός αόριστος

ρωτώ
ρώτησα
ρωτήθηκα
καρφώνω
___________________
____________________
πληρώνω
___________________
____________________
πατώ
___________________
____________________
Θεωρώ
___________________
____________________
ζεσταίνω
___________________
____________________
ξεσηκώνω
___________________
_____________________
   3. Να σχηματίσεις τα υποκοριστικά των παρακάτω λέξεων.

 φύλλο      "                                 ___________________
 αστέρι     "                                 _________________
ζάχαρη    "                                 ___________________
 πηγή        "                                 _________________
 άκρη        "                                 ___________________
κοιλιά      "                                 _________________

  4. Να σχηματίσεις τις φράσεις στον ενικό και πληθυντικό όπως στο παράδειγμα.

 το κτίριο -  η πόλη "                                         το κτίριο της πόλης
                                                                                     τα κτίρια των πόλεων

 η λέξη – η πρόταση "                                      ________________________
                                                                           ________________________

 η είσπραξη – η παράταση "                          ________________________
                                                                         ________________________

 η ώρα – η επίσκεψη "                                     ________________________
                                                                           ________________________

 η απόφαση – η κυβέρνηση "                        ________________________
                                                                        ________________________

5. Να γράψεις τις προτάσεις στον άλλο αριθμό.

Ο υδραυλικός επισκεύασε τη βρύση στην αυλή.
    ______________________________________________________

Έδωσα σωστή απάντηση στην ερώτηση.
       ______________________________________________________

Ο ταμίας της επιχείρησης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη.
    ______________________________________________________

Η γιαγιά δίνει την ευχή της στην εγγονή της. 
  ___________________________________________