ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Μαθηματικά Δ΄ τάξης: Κεφάλαιο 18ο: "Μετρώ το βάρος"


Τι πρέπει να γνωρίζω:

(1) Το 1 γραμμάριο είναι η μικρότερη μονάδα μέτρησης βάρους (0,001 κιλά).
(2) Το 1 κιλό (χιλιόγραμμο) ισοδυναμεί με 1.000 γραμμάρια.
(3) Ο 1 τόνος ισοδυναμεί με 1.000 κιλά.

(4) Το μεικτό βάρος μιας ποσότητας είναι το συνολικό βάρος του περιεχομένου και της συσκευασίας μαζί, π.χ.: Το βάρος ενός βάζου μαζί με το μέλι που περιέχει.
(5) Το καθαρό βάρος μιας ποσότητας είναι το βάρος μόνο του περιεχομένου, π.χ.: Μόνο το βάρος του μελιού.
(6) Το απόβαρο μιας ποσότητας είναι το βάρος μόνο της συσκευασίας, π.χ.: Μόνο το βάρος του βάζου.

παρουσιάσεις: