ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

37. Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών

Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς, θυμάμαι την πρόσθεση ή την αφαίρεση των ακεραίων όπου οι Μονάδες μπαίνουν κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες, οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες και οι Χιλιάδες κάτω από τις...
Χιλιάδες.

Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς βάζω τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά.
 
  • Το μυστικό δηλαδή είναι η υποδιαστολή να βρίσκεται στην ίδια στήλη.
  • Η πρόσθεση και η αφαίρεση γίνονται κανονικά, όπως έχουμε μάθει (με κρατούμενα ή χωρίς).
  • Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τώρα "κατεβάζουμε" την υποδιαστολή στο αποτέλεσμά μας. 


Δ Μ
δ ε

Δ Μ
δ ε χ

3 4 , 5 2

4 8 , 5 7 3
+
2 3 , 4 6
- 2 5 , 3 6 1
------------------------------------------

------------------------------------------------

5 7 , 9 8

2 3 , 2 1 2
Παραδείγματα:
  
23,2 + 42,32 = ;      
43,31 + 4,52 = ;

Τοποθετώ την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή. Στις κενές θέσεις μπορώ να βάλω το 0.

2 3 , 2 0
+
4 2 , 3 2
---------------------------------------

7 5 , 5 24 3 , 3 1
+
0 4 , 5 2
---------------------------------------

4 7 , 8 3
 

Όταν προσθέτω (ή αφαιρώ) δεκαδικό αριθμό με ακέραιο τότε εκτός από μηδενικά στις κενές θέσεις βάζω και μια υποδιαστολή μετά τις μονάδες του ακέραιου. 
 Π.χ.: 123 + 4,3 = ;


1 2 3 , 0
+ 0 0 4 , 3
---------------------------------------

1 2 7 , 3

Τα παραπάνω ισχύουν και για προσθέσεις και αφαιρέσεις με κρατούμενα. Π.χ.: 265,92 + 72,4 = ;
image
Δραστηριότητα από το skoool.grLearn Step Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών . Κάνε κλικ εδώ.
Κάνε εξάσκηση στην πρόσθεση και την αφαίρεση δεκαδικών αριθμών.
Με νοερούς υπολογισμούς ή με χαρτί και μολύβι.


  • Αρχικά επιλέγεις μία από τις δυο ρυθμίσεις:α) παιχνίδι χωρίς χρόνο(relaxed mode) ή β) παιχνίδι με χρονομέτρηση(time mode).
  • Πατάς start
  • Ταιριάζεις τις αριθμητικές πράξεις με το σωστό αποτέλεσμα.
Κλικ εδώ για εξάσκηση στις προσθέσειςΚλικ εδώ για εξάσκηση στις αφαιρέσεις